Abia govt organizes Aba Fashion Week for entrepreneurs